Delkoub Landing

Delkoub חברה ישראלית לייצור וייבוא ארונות הזזה ופתרונות אחסון מתקדמים

הפרויקט– 
עיצוב ובניית דף נחיתה לחברת Delkoub.
עיצבתי ובניתי דף נחיתה קצר לטובת קמפיין בפייסבוק וגוגל. 
היה לי חשוב להציג בצורה ויזואלית ונוחה את הסיבה ל- למה לקנות בדלקוב, ולכן חילקתי את זה לקוביות עם Checklist המסמל אישור והחלטה נכונה.

Delkoub-landing

חוות דעת של אסף

שפה גרפית ואייקונים

ראשית, התאמתי את השפה ואת האייקונים לאתר .Delkoub.com 
היה לי חשוב לשמור על קו העיצובי מבחינת הצבעים, תמונות וסגנון, כדי שיהיה קשור לאתר הראשי

שפה גרפית ואייקונים

ראשית, התאמתי את השפה ואת האייקונים לאתר Delkoub.com 
היה לי חשוב לשמור על קו העיצובי מבחינת הצבעים, תמונות וסגנון,
כדי שיהיה קשור לאתר הראשי

PortFolio

יצירות אחרונות