Icar Coalition

עיקר היא הפועלת לקידום מציאת פתרונות במסגרת ההלכה לבעייתן של עגונות ומסורבות גט ולמיגור התופעה.

הפרויקט-

עיצוב ובניית אתר תדמית לעמותת עיקר. קואליציה בינלאומית של 10 ארגונים, הפועלת לקידום מציאת פתרונות במסגרת ההלכה לבעייתן של עגונות ומסורבות גט ולמיגור התופעה.

האתר נועד על מנת להציג את השירותים שהעמותה מציעה ומידע רלוונטי אודות גירושין ונישואין. 

שפה גרפית ואייקונים

השתמשתי בפלטת צבעים צבעונית המתאימה ללוגו של המותג.
עיצבתי אייקונים מונפשים לחוויה נעימה וכיפית.

שפה גרפית ואייקונים

השתמשתי בפלטת צבעים צבעונית המתאימה ללוגו של המותג.
עיצבתי אייקונים מונפשים לחוויה נעימה וכיפית.

PortFolio

יצירות אחרונות